วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรอกข้อมูลผ่านเว็บ

สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล 20 โรง ที่จะเสนอของบประมาณ

วิธีการกรอกข้อมูล

1. การกรอกข้อมูลด้านงบประมาณ  เมื่อเปิดจะเจอกับexcel online  เลือกเมนูมุมบนซ้าย เเก้ไขในเบราว์เซอร์ พิมพ์ข้อมูลลงในexcel  ปิดเมื่อกรอกเสร็จ ปิด ไม่ต้องบันทึกระบบจะบันทึกให้เอง ปิดเเล้วเปิดใช้งานทุกครั้งต้องเลือกเมนู เเก้ไขในเบราว์เซอร์ทุกครั้ง  ถ้าใครลงชื่อเข้าใช้ด้วยhotmail ให้เลือกแก้ไขในเอ็กเซล ออนไลน์

2.  การกรอกข้อมูลรูปภาพให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมล ..............@gmail.com  เลือกเมนูเเทรก เลือกภาพ  ---> อัพโหลดภาพ ---->เลือกที่อยู่ของภาพ ---->เลือก เปิด/open วางลงเเผ่นงานเหมือนใช้ powerpoint ตามปกติ ไม่ต้องบันทึกโปรแกรมจะบันทึกให้เอง  ปิดเมื่อใช้งานเสร็จ

ขัดข้องสอบถาม จีรนันท์ 081-3691918

ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
คลิกกรอกข้อมูลงบ
คลิกกรอกข้อมูลภาพถ่าย
1
บ้านนามะเฟือง
เมือง
2
โนนคูณวิทยา
ศรีบุญเรือง
3
บ้านถิ่น
โนนสัง
4
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง
5
ดอนปอวิทยา
ศรีบุญเรือง
6
บ้านหนองแวง
โนนสัง
7
ฝายหินประชารักษ์
ศรีบุญเรือง
8
บ้านค้อ
โนนสัง
9
ไทยรัฐวิทยา 81
เมือง
10
บ้านโคกป่ากุง
โนนสัง
11
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เมือง
12
กุดจิกวิทยา
ศรีบุญเรือง
13
บ้านหนองทุ่งมน
ศรีบุญเรือง
14
หนองแวงงิ้วตาก
โนนสัง
15
นิคมสงเคราะห์วิทยา
โนนสัง
16
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โนนสัง
17
บ้านโนนสว่าง
โนนสัง
18
บ้านโคกใหญ่
โนนสัง
19
บ้านห้วยลึก
เมือง
20
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง